Logo
English version English
German version German

Nápověda pro CZ a SK neoficiální plemenné knihy Parson Russell Teriérů

Co jsou CZ a SK neoficiální plemenné knihy Parson Russell Teriérů?

CZ a SK neoficiální plemenné knihy Parson Russell Teriérů je iniciativa shromáždit co nejvíce Českých a Slovenských Parson Russell Teriér rodokmenů a zdravotních údajů, diky nimž je možné ukázat výhled plemene. Údaje ukazují vývoj v chovu a mohou pomoci chovatelům v plánování jejich odchovů a majitelům objevování předků svých čtyřnohých společníků z řad PRT.


Stručný popis možností tohoto webu

Úvodní stránka

Menu

Nabídka menu Nejnovější položky

Způsob zařazení jmen psů v systému

Nabídka menu "Vyhledávání psů"

Nabídka menu "Prohlížení psů"

Hlavní karta psa

Nabídka menu "Hledání osob"

Nabídka menu "Prohlížení osob"

Nabídka menu "Testovací krytí"

Nabídka menu "Standard"

Nabídka menu "Nápověda"

Nabídka menu "Otázky a odpovědi (FAQ)"

Nabídka menu "Bannery a odkazy"

Nabídka menu "O nás / Odpovědnost"

Nabídka menu "Statistiky"

 

Úvodní stránka

Úvodní stránka nabídne základní informaci o počtu zařazených psů, odkaz na původní, anglickou verzi webu a krátkou informaci o možnosti použití tohoto webu. Do budoucna počítáme s rozšířením o Německou jazykovou verzi. Na pravé straně pod rozcestníkem jazykových mutací je rychlé vyhledávací pole, s jehož pomocí můžete vyhledat Parsona kterého znáte jménem. Do pole je potřeba zadat alespoň tři písmena jména a rozlišují se malá a velká písmena.

Menu

Menu obsahuje 7 položek, z nichž 3 jsou samorozbalovací při najetí myši (Psi a Osoby obsahují po dvou podřízených položkách, Nápověda celkem 4 včetně této stránky).

Nabídka menu Nejnovější položky

Na této stránce nejsnáze zjistíte novinky přidané do našich Neoficiálních plemenných knih. Aktuální časový rámec lze vybírat v hodinách (2,4,8 a 12), dnech (1,2 a 3) a týdnech (1 a 2). Po výběru časového úseku se objeví v dolní části stránky informace o přidaných/upravených psech a osobách. Nejprve ikonka informující o úplnosti dat (V pravé části stránky je k nim stručná nápověda), následuje jméno, datum a čas provedení poslední úpravy a pokud záznam obsahuje fotografii, pak ikonku fotoaparátu. U osob se zobrazí jen jméno a příjmení s datem a časem aktualizace.
Tato stránka může být pro vás zajímavá nejen tehdy pokud chcete vědět co přibylo nového, ale například i tehdy pokud nám zašlete nějaké doplňující údaje a chcete se přesvědčit, zda jsme je do systému již zavedli.

Způsob zařazení jmen psů v systému

Jména psů jsou v systému CZ a SK neoficiální plemenné knihy Parson Russell Teriérů zadána ve formě plného jména v rodokmenu, které je složeno ze samotného jména a z názvu chovatelské stanice. Přičemž samotné jméno je zde zadáno velkými písmeny a chovatelská stanice velkým pouze prvním písmenem. Například takto: JASMÍNA Paleur. U Českých PRT je tento způsob zápisu dodržen vždy. U zahraničních odchovů (a tedy i u importů) je potřeba počítat s tím, že systém zápisu je často opačný, tedy nejprve název chovatelské stanice a teprve potom vlastní jméno psa. V takovémto případě je zápis proveden takto: Fox Meadow's APRIL SKIES (Fox Meadow's je název CHS, APRIL SKIES je vlastní jméno psa).
Počítejte tedy s tím, že vrh "A" této CHS nenajdete pod písmenem A, ale pod písmenem F. Tyto příklady uvádíme hlavně proto, že nováčkové v tom občas trochu tápou a je jim nepochopitelné, proč jednou je pes zařazen podle jména, jednou podle CHS. Ve skutečnosti ale i ten druhý případ je podle jména psa tak, jak je zapsán v rodokmenu.

Nabídka menu "Vyhledávání psů"

U vyhledávání psů můžete zadat buď jeden známý parametr, nebo parametrů několik. Při zadávání jména nebo CHS záleží na velikosti písmen. V případě, že není žádný Parson nalezen, zkuste se vrátit zpět a parametry změnit.
Tlačítko "Vymaž vše" způsobí vyčištění všech zadaných polí a návrat k původním hodnotám.
Výsledkem vyhledávání je tabulka zobrazující Jméno, pohlaví, otce a matku, barvu a rok narození. Vlevo od jména je ikonka informující o úplnosti důležitých dat (zelená pokud jsou u psa známy rodiče, země a rok narození, nebo oranžová pokud některý z uvedených údajů chybí), vpravo případně ikonka fotoaparátu pokud pes má přiřazenu fotografii. Samotné jméno je odkazem na hlavní kartu psa.

Nabídka menu "Prohlížení psů"

Jedna z nejdůležitějších stránek systému CZ a SK neoficiální plemenné knihy. Nabízí tři možné pohledy setřídění - podle jmenného abecedního seznamu psů, chovatelských stanic a zemí. Výběr možného setřídění se provádí z rozevíracího seznamu v pravé horní části stránky. U jmenného setřídění nenajdete písmeno "CH", Parsoni začínající tímto jménem jsou zařazeni na konci seznamu písmene "C".

Hlavní karta psa

Karta psa je rozdělena na dvě části. V horní jsou přehledně robrazeny všechny důležité údaje jako je jméno psa, jeho registrační číslo, jméno chovatele, případně i majitele (tyto jména jsou jako odkazy a vedeou na kartu osoby - viz níže), název CHS ve které se Parson narodil, jména rodičů, pohlaví a datum narození, případně datum úmrtí, výška, váha a barva, tituly z výstav a v poznámkách ověřená zdravotní vyšetření.
Zajímavými údaji jsou seznamy známých sourozenců a potomků.
Ve spodní části karty je potom vygenerován rodokmen aktuálně zobrazeného Parsona. V úvodním nastavení je na 4 generace, celkem je možno nastavit generací až 9. Jména všech známých předků jsou samozřejmě ve formě odkazu, takže je možné hned přejít na psa nebo fenu, kteří vás zaujmou. Rodokmen lze připravit k tisku (budˇs fotografiemi nebo bez nich) a je také možné vygenerovat si zdrojový kód rodokmenu (opět jak ve verzi s fotkami, tak i bez nich) na váš web.
Vysvětlení zkratek v části poznámky: (Pokud známe stavy zdravotních vyšeření, jsou uvedeny v této části).
DNA PLL je DNA test na primární luxaci oční čočky (Primary Lens Luxation = PLL). Výsledek tohoto testu může nabývat hodnot Clear (čistý), Carrier (přenašeč) nebo Affected (postižený).
Baer je test sluchu. Výsledek +/+ je oboustranně správně slyšící jedinec.
PL je zkratka pro luxaci pately (kolenní čéšky pánevníxh končetin). Výsledek 0/0 je ideální stav, který by měl mít každý jedinec zařazený do chovu.
Eyes test negative (rok) - je oční vyšetření na dědičné oční vady. Pokud je negativní, je to opět ideální stav. Toto vyšetření má platnost jeden rok, tedy by u chovných jedinců mělo být každoročně opakováno.
Všechny údaje o zdravotních vyšetřeních uvádíme v Anglickém jazyce z důvodu vícejazyčné verze tohoto webu.

Nabídka menu "Hledání osob"

Vyhledávání osob funguje na stejném principu jako vyhledávání psů. Vyhledávací pole jsou omezena na 4 základní - příjmení, jméno, město a země, protože v základu jiné údaje bez souhlasu zavedených osob nezapisujeme.

Nabídka menu "Prohlížení osob"

Oproti prohlížení psů je zde o jedno výběrové pole navíc - je možno vybírat buď všechny nebo zobrazit jen chovatele. A vybrat setřídění podle příjmení nebo podle země.

Nabídka menu "Testovací krytí"

Testovací krytí je zajímavá část našeho webu, kde si můžete vyzkoušet jak bude vypadat rodokmen vašich budoucích vrhů. Vyberete si otce a matku a po vybrání obou patnerů se vám zobrazí ukázkový rodokmen v standartním nastavení čtyř generací. Jejich počet můžete měnit v rozmezí 2-9. Rodokmen si pak můžete převést do tisknutelné verze a u ní vybrat, zda bude obsahovat i obrázky, nebo bude bez nich.

Nabídka menu "Standard"

Na této stránce si můžete pročíst aktuální verzi Standardu plemene Parson Russell teriér.

Nabídka menu "Nápověda"

Zde se vám zobrazí tato stránka s nápovědou pro celý web.

Nabídka menu "Otázky a odpovědi (FAQ)"

Stránka na kterou jsem umístili nejzajímavější otázky a k nim připojili odpovědi. Odpověď pro každou otázku je "skryta" pod tlačítkem plus před otázkou samotnou.

Nabídka menu "Bannery a odkazy"

Pokud se vám náš web líbí, můžete si na své stránky umístit odkaz na Web CZ a SK neoficiální plemenné knihy Parson Russell Teriérů. Abychom vám to usnadnili, najdete na stránce přímo vygenerované zdrojové kódy jak pro samotný odkaz, tak i pro několik verzí s obrázkovým bannerem.

Nabídka menu "O nás / Odpovědnost"

Stránka s několika řádky o tom, jak tento web vznikl, kdo na jejím vývoji pracoval a kontakty na správce.

Nabídka menu "Statistiky"

Na této stránce najdete hlavně graficky zpracovanou statistiku odchovů podle roku narození a statistiku počtu zařazených PRT podle zemí.